СТАТУТ ЄВРОКЛУБУ «VERITAS»

 

Євроклуб є навчально-прсвітницькою молодіжною організацією, що ставить собі за мету поширення знань про Європу, ознайомлення громадськості з країнами Євросоюзу, їх історією, культурою, традиціями, святами, державним ладом, економікою, політичним життям і т. д.

Учнівський клуб повинен поширювати загальнолюдські цінності та виховувати в учнів демократичний та толерантний світогляд, розвивати і допомогати самореалізації особистості,відкривати таланти у кожній дитині.

1.Загальні положення.

1.1. Євроклуб  створений з метою:

 • формування в учнів демократичних цінностей, почуття європейської єдності;
 • підготовки учнів до життя та праці в об’єднаній Європі;
 • виховання молоді в дусі спільних європейських цінностей, встановлення партнерських стосунків із європейськими молодіжними неполітичними організаціями;
 • вивчення історії, культури, принципів функціонування європейських
 • інституцій, етапів економічного та політичного розвитку країн Європейського Союзу;
 • виховання лідерських якостей у молодого покоління;
 • проведення тематичних заходів про країни ЄС;
 • ознайомлення учнів із життям людей в інших країнах;
 • заохочення до вивчення іноземних мов;
 • налагодження контактів з іншими європейськими клубами в Україні та за кордоном;
 • формування нового покоління свідомих європейців.

1.2. Основні завдання:

 • проведення роботи по активізації навчального, творчого, наукового потенціалу учнів, розвитку й формування національної самосвідомості;
 • накопичення та поширення інформації про Європейський Союз (історія, структура, сучасний стан розвитку) серед молоді;
 • обмін інформацією про традиції, історію, культуру своєї країни та країн-членів ЄС.

1.3. основні напрямки і форми роботи євроклубу:

 • проведення дебатів на європейські теми;
 • інформування учнівської й місцевої спільноти (стінгазети, статті  європейської тематики);
 • підготовка виставок на європейську тематику;
 • організація презентацій, вечорів європейської поезії;
 • співпраця із засобами масової інформації;
 • зв’язок із європейськими партнерами;
 • налагодження роботи в мережі євроклубів України та міжнародній мережі;
 • участь у проведенні круглих столів, конференцій та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення рівня обізнаності дітей щодо принципів діяльності ЄС та його структури;
 • сприяння вивченню іноземних мов країн-членів Євросоюзу;
 • участь у міжнародних конкурсах і проектах;
 • участь у виставках, мистецьких заходах, присвячених ЄС;
 • підготовка та проведення пізнавально-розважальних заходів для ознайомлення з культурою країн-членів Євросоюзу;
 • навчання ефективному спілкуванню та захисту прав дітей і молоді.

2. Членство, права та обов’язки

2.1. Членство в євроклубі:

 • членами євроклубу можуть бути учні , які визнають Статут євроклубу, його цілі та завдання, виявили своє бажання до активної творчої праці й готові виконувати покладені на них обов’язки;
 • прийняття у члени євроклубу проводиться на підставі заяви загальними зборами членів євроклубу;
 • членство у євроклубі може бути припинене добровільно за поданою заявою;
 • членство у євроклубі може бути припинене шляхом виключення за рішенням загальних зборів євроклубу:
 • за порушення (не виконання) умов Статуту про діяльність молодіжного євроклубу, рішень керівництва;
 • за дії чи поведінку, яка дискредитує євроклуб та ідеї громадського руху;
 • повторний прийом можливий не раніше ніж за два місяці після затвердження рішення про виключення з органів євроклубу;
 • членство у євроклубі не виключає членства в інших громадських організаціях та об’єднаннях.

2.2. ЧЛЕНИ ЄВРОКЛУБУ МАЮТЬ ПРАВО:

 • ініціювати заходи, проекти із залученням усіх членів євроклубу або окремих учнів;
 • користуватися інформаційними можливостями, які надає євроклуб;
 • представляти євроклуб на конкурсах, олімпіадах, змаганнях та інших заходах.

2.3. ЧЛЕНИ ЄВРОКЛУБУ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

 • брати активну участь у громадській роботі;
 • виконувати вимоги Статуту, розпорядження керівництва тощо;
 • звітувати перед членами євроклубу про заходи, проекти, до яких вони залучали інших членів (протягом місяця після завершення заходу чи проекту), а також під час робочих зустрічей звітувати перед членами євроклубу про свою діяльність;
 • сприяти досягненню мети та завдань молодіжного євроклубу.

3. СТРУКТУРА І КЕРІВНИЦТВО

3.1. Загальні збори євроклубу є вищим органом управління (беруть участь усі члени євроклубу). Загальні збори є легітимними за умови присутності щонайменше половини членів євроклубу.

3.2.Повноваження загальних зборів:

 • ухвалення змін до даного Статуту;
 • визначення головних напрямів діяльності євроклубу, ухвалення плану роботи;
 • обрання Президента євроклубу;
 • прийом нових членів;
 • ухвалення рішення про розпуск євроклубу;
 • ухвалення інших рішень щодо діяльності євроклубу.

3.3. Загальні збори членів євроклубу відбуваються не рідше, ніш раз на три місяці (відповідно до плану роботи); частіше - за ініціативою Президента євроклубу чи за пропозицією його членів. Рішення загальних зборів ухвалюють звичайною більшістю голосів.

3.4. РАДА ЄВРОКЛУБУ є керівним органом у період між зборами і скликається не рідше одного разу на місяць.

3.5. до Ради євроклубу входять:

 • керівник євроклубу (викладач);
 • заступник керівника євроклубу – президент;
 • член євроклубу (з числа учнівської молоді).

3.6. Члени Ради Євроклубу здійснюють свою роботу на громадських засадах.

4. КЕРІВНИК ЄВРОКЛУБУ:

 • здійснює керівництво Радою Євроклубу;
 • розподіляє обов’язки між членами Ради.