«Відомі педагоги про виховання без покарань»

11.01.2014 17:25

 

«Відомі педагоги про виховання без покарань» 

10 січня 2014 року в Старовижівському професійному ліцеї проходили педагогічні читання  на тему «Відомі педагоги про виховання без покарань», приурочені вивченню науково-методичної проблеми ліцею «Формування життєвих компетентностей особистості на основі використання нестандартних форм організації пізнавальної інтелектуальної діяльності». Відомі російські педагоги В.В.Краєвський та А.В.Хуторський дають означення компетентності, як поєднання відповідних знань, досвіду та здібностей, що дають змогу обґрунтовано судити про професійну сферу та ефективно в ній діяти. Не слід протиставляти компетентність знанням, вмінням чи навичкам, бо це ширше поняття. Вона формується в процесі навчання і не лише в школі, а й під впливом родини, друзів, роботи.

Будуючи модель випускника ліцею, ще на початку вивчення теми (2009), було виокремлено основні компетентності особистості: самоосвітня компетентність(готовність і стійка потреба навчатися впродовж усього життя, здатність до раціональної продуктивної  творчої праці), соціальна компетентність (здатність повноцінно жити в суспільстві; вміти приймати рішення; робити вибір; брати на себе відповідальність; безконфліктно виходити із життєвої ситуації), життєздатна компетентність (бережливо ставитися до свого здоровя  і здоровя інших як до найвищої цінності; знання своїх особистих рис, переваг і недоліків; здатність до самовдосконалення і самозміни; толерантність, уміння орієнтуватися в соціумі) та інші.

Впродовж останній трьох років ми багато уваги проділяли цьому питанню. Зокрема, проведено педраду  «Збагачене освітнє середовище ліцею та його вплив на виховання особистості», завданням якої було виявити педагогічні умови ліцею і ступінь їхнього впливу на виховання й розвиток особистості учнів. Розроблено систему заходів із поліпшення  виховного середовища ліцею. В цьому навчальному році проведено семінар «Психолого-педагогічна компетентність педагога»  , де зверталася увага  питанню педагогічної деонтології, як системи морально-етичних норм і принципів,необхідних педагогові для виконання своїх професійних обов’язків. І хоча традиційно на перше місце виходить навчальна функція вчителя, все ж таки повноцінне навчання й виховання неможливе без особливої педагогічної етики і моралі, адже вчитель готує своїх вихованців до конкретних запитів суспільства, він залишається носієм і провідником людської культури, бере участь у формуванні особистості. Тому на перший план висуваються гуманістичні норми моралі, етика спілкування вчителя з учнем, співчуття до дитини та любов до неї, особисті риси педагога: толерантність, чемність,коректність, делікатність, тактовність, скромність, уміння зіставляти власну самооцінку з думкою інших, не переоцінювати себе, свою значимість, попереджати можливі конфліктні ситуації. 

Сьогоднішні педагогічні читання приурочені темі виховання.Зокрема, як відомі педагоги А.С.Макаренко, В.Сухомлинський, Я.А.Коменський, Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо, Януш Корчак, Е.Ле Шан говорять про покарання, заохочення, дисципліну, одним словом про виховання,як релігійні джерела говорять про виховання дітей і які шляхи є для подолання агресивності. Активну участь у підготовці та проведенні педагогічних читань взяли  викладачі Бондарук Є.Р., Усов І.В., майстри  виробничого навчання Сливка С.М., Ткачук П.Т., вихователі Бащук О.В., Мельничук А.Л., методист ліцею Погоріла Т.Ю. та практичний психолог Гулечко І.І.