Професії з яких проводиться підготовка.

На базі базової загальної середньої освіти (9 класів) з отриманням повної загальної середньої освіти:

1. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів (категорія "С") (2 розряд, 3 розряд) - термін навчання 2 роки 9 місяців.

2. Електрогазозварник, водій автотранспортних засобів (категорії "С") (2 розряд, 3 розряд, 4 розряд) - термін навчання 2 роки 9 місяців.

3. Кухар, кондитер (3 розряд, 4 розряд та 3 розряд, 4 розряд відповідно) - термін навчання 3 роки 8 місяців.

На базі повної загальної середньої освіти (11 класів):

4. Слюсар з ремонту та обслуговування автомобілів, водій автотранспортних засобів (категорій "С") (2 розряд, 3 розряд, 4 розряд) - 1,5 роки.

5. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А", водій автотранспортних засобів (категорій "В", "С") - 1 рік.

6. Маляр, штукатур (2 розряд, 3 розряд та 2 розряд, 3 розряд відповідно) - 1 рік.

На базі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб:

1. Водій автотранспортних засобів категорії "В" - 3,5 місяців.

2. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А" - 7 місяців.

    Учні ліцею забезпечуються:

 • стипендією;
 • гуртожитком (безкоштовно);
 • харчуванням (одноразовим - учні пільгових категорій);

Учням пільгових категорій, які забезпечуються одноразовим харчуванням, розмір стипендії зменшується на 20%.

    Ліцей надає освітні платні послуги згідно укладених угод з фізичними та юридичними особами:

 • водій автотранспортних засобів (категорії "В");
 • практичне водіння транспортними засобами (категорій "В").

   Ліцей веде підготовку згідно укладених угод з центром зайнятості за професіями:

 • електрогазозварник (термін навчання 5,5 міс.);
 • кухар (термін навчання 4,5 міс.);
 • підприємець-початківець (термін навчання 14 днів)

 

   Документи, які подають вступники на навчання за державним замовленням:

 • вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею із зазначенням обраної професії (спеціальності), форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:
 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням, в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • медичну довідку за формою 086-О з висновками медичної комісії про допуск до навчання за обраною професією та пробою Руф'є і групою для занять фізичною культурою;
 • медичну довідку за формою 083/о (для професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорія «А»), водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С»)», для професії "Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів (категорії "С")") із позначенням відповідних категорій.
 • 8 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей (за наявності);
 • 2 ксерокопії паспорта (перша, друга сторінки і прописка) або свідоцтва про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • 2 ксерокопіі довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

 

УМОВИ ПРИЙОМУ

до Старовижівського професійного ліцею у 2017 році

В ліцей приймаються юнаки і дівчата, допущені до навчання за професією у відповідності з висновками медичної комісії у медичній довідці за формою 086 –О.

Прийом документів від вступників на навчання згідно доведеного регіонального замовлення проводиться в період з 12 червня по 18 серпня 2017 року щоденно (крім вихідних) з 08.30 до 17.30, обідня перерва 13.00 – 14.00.

Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за рейтинговим списком згідно середнього бала документа про освіту з округленням до десятих частин бала (за 12 бальною шкалою).

У разі однакового конкурсного балу зараховується той, у кого вищий бал з предмета "фізика" (для професій електромонтер, електрогазозварник, слюсар, тракторист-машиніст та водій), "хімія" (для професій "кухар, кондитер" та "маляр, штукатур").

Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватися укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання і подальше працевлаштування.

 

Зараховуються до ліцею поза конкурсом:

–       особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

–       діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

–       діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

–       особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

–       діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому випадку подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагородженні золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають Свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільним;
 • особи, які вступають до Ліцею за цільовим направленням на навчання.


Навчальний заклад має навчально-побутовий корпус (в якому розміщені навчальні кабінети, їдальня, спортивна та актова зали), гуртожиток, навчально-виробничі майстерні, стадіон.

В ліцеї працюють гуртки технічної творчості, художньої самодіяльності, спортивні секції.
Учні забезпечуються стипендією, гуртожитком, харчуванням.
Період навчання в ліцеї зараховується в загальний трудовий стаж.

Після закінчення навчання у ліцеї випускники можуть продовжити навчання за державною формою з обраних спеціальностей згідно укладених договорів між навчальними закладами:

Індустріальний-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського ДУ,

Коломийський індустріально-педагогічний технікум,

Володимир-Волинський агротехнічний коледж,

Горохівський державний сільськогосподарський технікум,

Харківський індустріально-педагогічний технікум